เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มเชียร์ฟุตบอลนครสวรรค์ สิงโตแดงแฟนคลับ REDLIONS FANCLUB ซึ่งกลุ่มเชียร์สิงโตแดงแฟนคลับถือเป็นกลุ่มเชียร์ที่เป็น “องค์กรอิสระ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมใดทีมหนึ่ง หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ก่อตั้งและบริหารจัดการด้วยกลุ่มแฟนคลับเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเชียร์และการทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรฟุตบอล กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของแฟนฟุตบอลที่ติดตามผลงานของสโมสรฟุตบอลจังหวันครสวรรค์มาอย่างยาวนาน แต่ได้เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในฤดูกาล 2551 หลังจากการจัดตั้งดังกล่าวกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับได้สร้างฐานความนิยมจากแฟนบอลขึ้นอย่างมากโดยในฤดูกาล 2553มีแฟนบอลจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับทั้งการร่วมกันตามเชียร์สโมสรทั้งในนัดการแข่งขันทั้งในและนอกจังหวัดนครสวรรค์

การร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างแฟนคลับต่างสโมสร การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อาทิหนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์สโมสรที่ถนนคนเดินจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

จากการที่เริ่มมีแฟนบอลเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นจึงได้มีการจัดการในรูปแบบองค์กรเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและควบคุมสมาชิกกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับไม่ให้ประพฤติปฏิบัติอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ

หลักการและเหตุผล

แต่เดิมสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์มีอดีตที่ยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยทว่ากลับซบเซาลงมากในช่วง 3ปีที่ผ่านมาทั้งที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกำลังมาแรงจนทำให้ประชาชนจำนวนมากหันกลับมาดูฟุตบอลไทยอีกครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองทำให้แฟนฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มสิงโตแดง แฟนคลับ เพิ่มร่วมติดตามผลงานของสโมสร และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้กลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับเป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน คือ รักบ้านเกิด และรักฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ ต่างเข้ามาร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมของจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าแข่งฟุตบอลทุกรายการโดยพร้อมร่วมเดินทางไปให้กำลังใจสโมสรทุกครั้งและทุกสถานที่ที่สโมสรไปแข่งด้วยใจและศรัทธา กลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับไม่ใช่องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรแต่จัดตั้งขึ้นจากแฟนบอลที่มีใจรักและต้องการร่วมพัฒนาสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ให้กลายเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงและกลับมามีชื่อเสียงในระดับชาติอีกครั้ง