เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มเชียร์ฟุตบอลนครสวรรค์ สิงโตแดงแฟนคลับ REDLIONS FANCLUB ซึ่งกลุ่มเชียร์สิงโตแดงแฟนคลับถือเป็นกลุ่มเชียร์ที่เป็น “องค์กรอิสระ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมใดทีมหนึ่ง หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ก่อตั้งและบริหารจัดการด้วยกลุ่มแฟนคลับเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเชียร์และการทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรฟุตบอล กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์

แผนงานของกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับปี 2554 เป็นแผนงานของกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับในการร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ แผนงานนี้ร่างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ และชี้แจงให้สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์รับทราบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและความอนุเคราะห์ระหว่างกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ และสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ในฤดูกาล 2554  

แผนการดำเนินกิจกรรมในฤดูกาล 2554

การประชาสัมพันธ์กลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับเพื่อเพิ่มจำนวนกองเชียร์
  • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ถนนคนเดินจังหวัดนครสวรรค์โดยทางกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์เปิดบูทประชาสัมพันธ์และจำหน่ายของที่ระลึกของกลุ่มแฟนคลับและสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ทุกวันศุกร์ที่ถนนคนเดินจังหวัดนครสวรรค์
  • แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ โดยทำแผ่นป้ายอิ้งเจ็ทประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่มในแผ่นป้ายจะมีรูปบรรยากาศการร่วมเชียร์ฟุตบอลเพื่อดึงดูดบุคคลทั่วไปให้สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมนอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์การแข่งขันของสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์โดยมีตารางแข่งขันของสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ในฤดูกาล 2554 ลงไว้ด้วยเพื่อให้ทราบวัน เวลาและสถานที่จัดแข่งขันที่ชัดเจน
  • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับมีเว็ปไซต์ www.redlionsfc.com. เป็นสถานที่หลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างของกลุ่ม และข่าวสารต่างๆ ของสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้กลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ฟุตบอลไทยอื่นๆ ด้วย
  • แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับกับกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มในด้านกิจกรรมฟุตบอล และมีการแข่งขันสานสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอื่นๆ ก่อนการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ในแต่นัด เพื่อสานสัมพันธ์และลดการกระทบกระทั่งระหว่างแฟนคลับในเวลาเชียร์การแข่งขันฟุตบอลที่สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ทำการแข่งขัน
  • กิจกรรมด้านสังคม เช่น การจัดกิจกรรมออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมค่ายอาสาเพื่อโรงเรียน และนักเรียนที่ขาดแคลน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เริ่มจากโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดที่มีขึ้นเข้าร่วมในนามกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ ทั้งนี้กิจกรรมนี้อาจจะขึ้นอยู่กับกองทุนหรือสปอนเซอร์ที่เข้าร่วมสนับสนุน และจำเป็นต้องพิจารณาในความพร้อมของกลุ่มแฟนคลับเป็นรายกิจกรรมไป
  • กิจกรรมระดมทุนเนื่องจากกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับเป็นกลุ่มที่จัดตั้งโดยไม่แสวงหาผลกำไร จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมมีปัญหาด้านเงินทุนอยู่มาก ทางกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับจึงต้องมีการระดมทุนอาจเป็นในด้านการขอรับบริจาคจากสมาชิกกลุ่ม การขอสนับสนุนจากแหล่งทุนในจังหวัดนครสวรรค์ และการร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะในเรื่องอุปกรณ์การเชียร์ และการขอรับการอุดหนุนในค่าเดินทางหรือการร่วมเดินทางกับสโมสรไปแข่งขัน ณ ต่างจังหวัด
รูปแบบการเชียร์

การแข่งขันในบ้านกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับจะใช้อัฐจรรย์ฝั่งตรงข้ามประธานเป็นสถานที่เชียร์ ส่วนในนัดเยือนจะเชียร์ในบริเวณที่สโมสรเจ้าบ้านจัดไว้ให้ รูปแบบการเชียร์เน้นการร้องเพลงให้กำลังใจเป็นหลัก โดยมีการตีกลองเข้าจังหวะเพลง เพื่อก่อให้นักเตะมีความฮึกเหิมในการแข่งขัน โดยการร่วมกิจกรรมเชียร์ทุกครั้งให้ประธานกลุ่ม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละนัดเป็นผู้ประสานงานกับสมาชิกกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ สโมสรที่แข่งขันกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มแฟนคลับอื่นๆ รวมถึงดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่างๆให้กับกลุ่มแฟนคลับ นอกจากนี้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมเชียร์ต้องให้ความร่วมมือกับประธานกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละนัด

อุปกรณ์การเชียร์ การบำรุงรักษา และการเก็บรักษาอุปกรณ์การเชียร์

ปัจจุบันกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับขาดแคลนอุปกรณ์การเชียร์อย่างมาก และอุปกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม และการที่อุปกรณ์การเชียร์มีราคาสูงการใช้อุปกรณ์จึงยังมีความจำเป็นต้องใช้ไปตามสภาพและอาจมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับและจากสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป ซึ่งจากการสำรวจอุปกรณ์ทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

เคล็ดลับ แทงหวย ลอตเตอรีชนะอย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับ แทงหวย ลอตเตอรีชนะอย่างสม่ำเสมอ

ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาให้บริการหวยขูด ตั๋วเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าตั๋วลอตเตอรี แทงหวย ทันที เกมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อตั๋วขูดบัตรในราคา $

Read More »
วิธีที่ดีในการหยุดการพนันlsm99

วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดการพนันหรือรักษาการติดการพนันlsm99

lsm99  คุณเบื่อที่จะต่อสู้กับการติดการพนันหรือไม่? คุณหวังว่าปัญหาการพนันของคุณจะหมดไปหรือไม่? คุณคงเคยได้ยินว่าเมื่อคุณเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเสพติดจะคงอยู่ไปตลอดชีวิต นั่นเป็นความจริงกับความรู้ที่ดีที่สุดของฉัน แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ว่าปัญหาการพนันที่คุณมีอยู่ตอนนี้จะไม่มีวันหมดไป

Read More »